• Räime ja kilu arenguvõimaluste uuring, 2008-2009, Põllumajandusministeeriumi Kalamajandusosakond
  • Mittestandartse ja sekundaarse kalatoorme väärindamine, 2010, PRIA, Euroopa Kalandusfond, Põllumajandusministeeriumi Kalamajandusosakond, Kalaliit
  • Vesiviljeluse kvaliteediuuring 2010-2011, PRIA, Euroopa Kalandusfond, Põllumajandusministeeriumi Kalamajandusosakond, Kalakasvatajate Liit
  • PROFIT – Promotion For International Trade, Soome-Eesti väikeste ja keskmise suurusega toiduainetööstuse ettevõttete konkurentsivõime suurendamine ja eksportturgule aitamine, 2009-2010, Interreg, Siseministeerium