Nõustame Teid projektijuhtimisel, mis aitab kiirendada uute ideede ellurakendamist ja võimaldab lisafinantseeringu kaasamist.

Oleme Teile usaldusväärseks partneriks:

  • Projektiideede väljatöötamisel

  • Toetuste taotlemise analüüsil erinevatest programmidest

  • EAS, sh. Innovatsiooniosakud

  • PRIA erinevad meetmed – www.pria.ee

  • Euroopa Liidu programmid, nt. Interreg programmid 

  • Projektiplaanide analüüs ja hindamine