Sensoorika

 

 

Sensoorika on valdkond, mis aitab teil paremini tundma õppida ja kontrollida oma toodete unikaalseid omadusi ja mõtestatult omavahel kokku sobitada õiged tooted, tarbjad ja sihtturud.
Sensoorika leiab praktilist kasutamist: toidutootmises, põllumajanduses, kalanduses,  tootearenduses ja kvaliteedikontrollis.
 
Meie aitame teid

  • Ettevõtte sensoorikasüsteemi väljatöötamisel

  • Ettevõtte sensoorikaspetsialistide kompetentside arendamisel

  • Tooteportfeli sensoorsel kirjeldamisel

  • Toodete ja toorainete sensoorse sõrmejälje määramisel

  • Tootegruppi kirjeldavate sensoorsete omaduste leidmisel

  • Toote säilivusaja määramisel

  • Turul olevate konkurentide võrdleva sensoorse analüüsiga

  • Uute tooteideede ja toodete perspektiivi hindamisega

  • Tarbijate fookusgrupide läbiviimisega (kuni 10 tarbijat)

  • Tarbijate paneelide läbiviimisega (min 100 tarbijat)