Tootearendus

 

 

Innovatsioon ja tootearendus on areneva ja positiivse ettevõtte nurgakivid. Meie värske lähenemine ja struktureeritud tegevusplaanid annavad Teie ettevõttele kõige informatiivsemad sisendid tootearenduse efektiivseks ja edukaks toimimiseks.

Meie aitame teid

 • Tootearenduse protseduuri väljatöötamisel

 • Tootearenduse spetsialistide kompetentside kasvatamisel

 • Tootearenduse metoodikate juurutamisel

 • Tootearenduse koostööpartnerite võrgustiku arendamisel

 • Tehnoloogia analüüsi ja potentsiaalse tooteportfeli kirjeldamisel

 • Uute tehnoloogiate leidmisel ja funktsionaalsuse analüüsil

 • Uute tooteideede jahil

 • Klientide ja tulevaste klientide kaasamisel

 • Tarbija fookusgruppide läbiviimisel

 • Erialakirjanduse, turgude analüüsiga

 • Uute tooteretseptide ja tehnoloogilise skeemi väljatöötamisega

 • Toote koostise analüüsdega

 • Funktsionaalsete komponentide ja nende tegeliku väärtuse kirjeldamisega